Zarządzanie finansami to niezwykle odpowiedzialne zadanie, niezależnie od tego czy dotyczy ono budżetu domowego czy też dbania o kondycję finansową jakieś organizacji lub przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie współczesnego sektora bankowego w dużej mierze oparte jest na usługach kredytowych. To na ich udzielaniu i ich późniejszej spłacie przez kredytobiorców banki mogą zarobić. Jednak kredyty to zagadnienie korzystne także dla kredytobiorców. Dzięki nim możliwe jest zaspokojenie wielu ważnych potrzeb życiowych – takich jak własne mieszkanie czy samochód, ale także szybkie zaspokojenie wielu przyjemności i realizowanie pasji – takich jak na przykład podróżowanie. Nic więc dziwnego, że kredyty to usługa, z której korzysta co drugi dorosły Polak.

Analiza kredytowa – czyli jak bank sprawdza czy wart nam zaufać?

Ważnym etapem procesu udzielania kredytu jest analiza kredytowa , które poddawany jest potencjalny kredytobiorca. To proces, czasie którego bank sprawdza naszą wiarygodność i zdolności finansowe. Wszystko po to, ab wiedzieć jakie są szanse na to, że bezproblemowo spłacimy zaciągnięte zobowiązania i nie przysporzymy bankowi problemów w postaci zalegania z ratami.
Wysokość ryzyka kredytowego, które ponosić będzie bank zależy od wielu czynników, między innymi: rodzaju kredytobiorcy (inaczej sprawa wygląda w przypadku osób indywidualny, inaczej w przypadku instytucji, a inaczej w przypadku jednostek sektora finansów publicznych), sytuacji finansowej kredytobiorcy, długości planowanego okresu kredytowani, celu przeznaczenia kredytu, rodzaju i wartości zabezpieczenia zobowiązania i wreszcie warunków, na jakich kredyt będzie udzielony (pod uwagę brane jest oprocentowanie, wysokość wkładu własnego kredytobiorcy oraz walut, w jakiej udzielany jest kredyt).
Analizę kredytową przeprowadza najczęściej analityk kredytowy pracujący w banku, przy użyciu specjalnych programów komputerowych, które porównują na podstawie sprawdzonych danych parametry kredytobiorcy i dają odpowiedź odnośnie jego wiarygodności z perspektywy banku.
W ramach analizy kredytowej zazwyczaj wykonywane są trzy procedury: analiza ilościowa (analiza wysokości i regularności dochodów), analiza jakościowa (obejmująca parametry kredytobiorcy, takie jak wiek, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód czy też wykształcenie oraz dotychczasowa historia kredytowa) oraz analiza punktowa, inaczej scoringowa (opierająca się na punktowej ocenie wyników otrzymanych na podstawie analiz jakościowej i ilościowej).